ØH - Trysil - mobaek
En moskus som dukket opp ett eller annet sted nord i Trysil på 70-tallet (mener jeg å huske). Jeg tror den ble forsøkt flyttet men at den til slutt måtte bøte med livet etter å ha tatt råderetten over en gård.

En moskus som dukket opp ett eller annet sted nord i Trysil på 70-tallet (mener jeg å huske). Jeg tror den ble forsøkt flyttet men at den til slutt måtte bøte med livet etter å ha tatt råderetten over en gård.